Jak zbudowana jest szyba zespolona?

Szyba zespolona składa się z dwu lub więcej hermetycznie połączonych ze sobą szyb. Elementem łącznikowym jest najczęściej aluminiowa ramka wypełniona sitem molekularnym i tiokolem. Sito molekularne wykonane jest z materiałów porowatych, silnie absorbujących wodę i zapobiegających parowaniu szyb. Tiokol to dwuskładnikowa masa uszczelniająca stosowana jako szczeliwo.

Szyby wykonane z odpowiednich materiałów mają bardzo dobre właściwości izolujące, toteż zapobiegają nagrzewaniu się pomieszczeń w lecie i zatrzymują w nich ciepło zimą. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy szybami mało reaktywnymi i słabo przewodzącymi ciepło gazami, jak argon, krypton lub ich mieszaniny, dodatkowo redukuje współczynnik przepuszczalności cieplnej.